standard-title Технология

Технология

Технология

Опънати тавани Bonita се произвеждат на базата на специален немски PVC материал. Разкрояването им се прави в цеха ни, където отделните елементи се спояват.

Таван Bonita е много еластичен, не пропуска вода и е нечувствителен на конденз, не гори и не е токсичен. Монтажът е бърз, чист и безшумен. Изпълнява се от наши специалисти преминали обучение. Възможно е да се демонтира или сменя във всеки един момент, когато го изискват нуждите, модата или желанието.

С опънати тавани Bonita лесно се прикриват недостатаците на строителството, стари тавани, стени, кабели, тръби и други подобни, които искате да не се виждат.

Технически характеристики

Част от по-важните характеристики, които са ценени от клиентите ни:

Loading…

Монтаж

Опънатият таван Bonita се изработва по размерите на тавана на помещението където ще бъде монтиран, като всяка поръчка се изпълнява индивидуално. Монтажът на опънат таван Bonita се извършва от предварително обучени специалисти с помощта на специализирано оборудване.

Монтаж на опънати тавани Bonita се извършва на два етапа:

  • По периметъра на помещението, на каквато и да е височина, се полагат алуминиеви или PVC профили. Минималното отстояние от тавана е 3 см.
  • Опънатият таван Bonita се загрява до необходимата температура за технологичния процес и се опъва на предварително положените конструкции до постигането на крайния ефект.

Монтажът на опънат таван Bonita в типична стая или малък офис отнема приблизително от два до четири часа, в зависимост от сложността на извършваните работи. Геометрията на помещението определя сложността и необходимото време.

Монтажът на системите за осветление, вентилация и други се извършва на самоносещи конструкции в зависимост от параметрите на осветителните тела, вентилационните решетки или други вградени. Тези конструкции се монтират към основния таван. Технологията позволява да имате осветителни тела зад и вградени в опънатия таван.